Nieuws van het Roockershuyspark

Parkdag in het water gevallen

Op zaterdag 16 september j.l. was er een levendige ‘Parkdag’ gepland. Samen met de aktieve Stichtng Jeugd Tuitjenhorn en ons aparte Evenemententeam,  was er een leuk programma georganiseerd. Heel veel werk…maar helaas (voorlopig..) voor niets, want door de overvloedige regenval moest deze ‘open dag’ worden afgelast. Maar er kwamen in de aanloop enkele nieuwe ideeën ter tafel en het draaiboek ligt nu klaar. In 2018 wordt er zeker een nieuwe poging ondernomen…!

Uitbreidingsplan gepresenteerd in Ahoj

Donderdag 20 julli heeft de Vereniging Roockershuyspark haar uitbreidingsplan 2.0 toegelicht op een avond van de Dorpsraad. De opkomst was heel goed en de reacties waren divers. In de bezwaren was als ‘rode draad’ de onzekerheid hoorbaar over hoe het park er uiteindelijk uit zal komen te zien. Het projectteam – zie onder – betoogde, dat het open karakter van dit gebied gehandhaafd zal worden. Op het in de huis-aan-huis krant en op de website getoonde ontwerp is dat ook duidelijk te zien: Slechts hier-en-daar (zie de grote ronde stippen) komt er een klein groepje bomen. Elk klein rondje langs de nieuwe sloot staat voor een Knotwilg. Op de andere donkere plekken komen lage struiken, als in het huidige park.

Latere reacties via E-mail

Meerdere inwoners hebben na de presentatie hun mening geventileerd middels een E-mail bericht. Overwegend zeer positief en aanmoedigend. Maar soms ook met prangende vragen, o.a. over mogelijke overlast. Deze reacties zijn – gebundeld – te lezen op onze website. Wij hebben met sommige reageerders reeds kontakt gelegd, terwijl van anderen de suggesties – waar mogelijk – worden meegenomen in het project.

Ontwerp aan Kerkbuurt-zijde gewijzigd

Het eerste ontwerp is aan de kant van Kerkbuurt en de Sportlaan op meerdere punten gewijzigd. Vanwege bezwaren van direct aanwonenden zijn de directe ‘doorsteek’ vanaf het Kerkbuurtplein en de ‘eigen brug’ over de geplande sloot vervallen. Daarnaast staan zowel Vereniging Roockershuyspark als ‘Schagen’ positief tegenover het creëren van een schapenweide direct achter Kerkbuurt. Waardoor zowel de nieuwe sloot als het daarachter geplande voetpad op ruimere afstand komen te liggen. Het gewijzigde ontwerp is slechts kort getoond tijdens de presentatie in Ahoj. Het strakke schema van die avond stond verdere toelichting niet toe. Daarom is het nu op onze website geplaatst, compleet met enkele toelichtende teksten.

Plan binnenkort naar de Raad

De Vereniging is ervan overtuigd nu een acceptabel ontwerp te hebben uitgewerkt. Bovendien blijken de kosten, naar haar mening, redelijk ‘binnen de groene perken’ te blijven. Mede door toegezegde bijdragen, o.a. van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hoewel het uiteindelijk oordeel straks natuurlijk aan de Gemeenteraad dient te worden overgelaten…! Ook de verwerving van de grond zal mogelijk/hopelijk binnenkort kunnen worden afgewikkeld. Waarna het plan in deze vorm bij de Gemeenteraad zal worden ingediend. Wij houden u op de hoogte…!

Menno Wit voorzitter – Mirjam Bontje ontwerper – Jan van Musscher promotor

www.roockershuyspark.nl

Ontwerp huidige park

Ontwerp complete plan,
met onder huidige park en boven de uitbreiding.

NIEUW! Uitbreidingsplan met schapenweide Kerkbuurt

Word donateur/lid en steun ons! U mag dan  mee beslissen bij grote veranderingen en u krijgt ook een goede zitplaats
op een officieel park-evenement. Verder zijn er geen verplichtingen.

Clusiuscollege, Tuin van Heden en Hoogheemraadschap

Zo is het ooit begonnen..

Bij de bouw van de woonwijk Tuitjenhorn-Oost is destijds ook ’n flinke strook grond bestemd als park. Dankzij het initiatief van een groep bewoners en de Dorpsraad is er een gedurfd plan ontworpen. Een brede werkgroep is vanaf begin 2014 enthousiast aan de slag om het fraaie ontwerp van Tuin van Heden (Mirjam Bontje) te realiseren.

Clusius College en Hoogheemraadschap in een hoofdrol

De Leerlingen van het Clusius College in Schagen hebben, samen met het Hoogheemraadschap, heel veel grondwerk verzet. Allereerst voor ’n ecologische oever langs het brede water. Die grond is benut om hier en daar een bescheiden verhoging in het vlakke land te doen verrijzen. Zoals de ‘fruitheuvel’  bij het Kalverdijkerlaantje. En de ‘speelheuvel’, die ook het vertrekpunt wordt van een kabelbaan voor onze jeugdige parkbezoekers.

 

Kabelbaan en Jeu de Boules baan

De kabelbaan is een groot succes en wordt druk gebruikt. En op de Jeu-de-Boules baan zijn soms hele families aktief met de ‘bulls’.

Volleybalveld door iedereen te gebruiken

Mail naar info@roockershuyspark.nl als je het net plus een bal wilt lenen. Of bel Jan van Musscher via 391878. Eigen net ophangen mag ook.

Zitbanken door Midgard dankzij Rabobank en Tuin van Heden

De zitbanken worden gesponsord door Rabobank Alkmaar. En geproduceerd in een originele uitvoering door bewoners van Midgard. Begeleid door parkontwerpster Mirjam Bontje van Tuin van Heden.

Bomen planten

Het gras zaaien

De schildersclub

Landschap Noord-Holland

Door samen met het Landschap Noord-Holland de keuze van de aanplant af te stemmen, gaat deze straks ook vriendelijk uitpakken voor de bijen. Een onderhand zeer bedreigde soort. Hierdoor kon het Landschap haar subsidie verhogen: ’n win-win oplossing.

Informatief parkbord

Bj de ingang bij ’t Skuitje treft u een kleurrijk parkbord. Met het complete parkontwerp van Tuin van Heden – Mirjam Bontje, aangevuld met afbeeldingen van alle bomen. Die Mirjam zelf heeft getekend ‘in hun winterkleed’, dus met duidelijke structuur. Fraaie illustraties van blad of bloem plus ’n korte tekst completeren per boom de totale indruk. Een leerzaam voorproefje…!

Boomsponsors melden zich spontaan

Straat Roockershuys nrs. 6-8-10: Gezamenlijk een Zwarte els.
Tineke en Johan Koenis, Tuitjenhorn: een Knotwilg. Samen met hun kleindochters Melissa, Isabel en Valerie.
Tandarts Frank Groeneweg, Tuitjenhorn: de Hollandse iep.
Karin Plak-Braas Tuitjenhorn: een Spaanse aak.
Ter nagedachtenis aan haar vader Cor Braas.
Per, Monique, Floor, Joep en Pim Groenland, een Knotwilg.
Sonja, Arne en Per Blaauw: een Knotwilg.
Jelle, Renée en Jan Beemsterboer: Hoogstam perenboom.  Veronique, Beau en Laurens Konijn: Esdoorn.  Tony, Marike, Teun, Renske en Zeeger Schoorl: Knotwilg. Frits Bakker en Manon Kroes: Knotwilg. Anja Broersen: Knotwilg. Adrie Klijbroek en vrienden: Knotwilg. De Lepelaar: Knotwilg. De 4 zusters Boerdijk: Knotwilg. Peter en Carry Bruin: Winterlinde. Jan en Freddy Bontje: Zwarte els. Kitty Karsten: Zwarte els. Anonieme sponsor: Hoogstam perenboom. Jan en Fiene Raven: Knotwilg. Ron en Marjanne Janssen: Knotwilg. Maryse Lierens-Koenis: Knotwilg. Margriet Tijm-Carnas: twee knotwilgen. Lucia Wolters: Knotwilg.Ton en Marian van Brederod: Knotwilg. Joop en Marianne Hoogenboom: Knotwilg. Marie Hof-Klijbroek: Knotwilg. Marc en Anita Masteling: Knotwilg. John en Netty Bruins: Knotwilg.Bewoners Porta Vista –  Treurwilg en Hoogstamappel
Bewoners Mosterdpot – Knotwilg en Hoogstamappel
Maurice Kruijer en Marieke Wisse –  Spaanse aak
Mats Blom Hovenier – schenking Koningslinde en Esdoorn
Bemo Rail – Hoogstamappel
Gebr. Tesselaar Timmerwerken – Walnootboom
Sjaak en Anneke Kruijer – Spaanse aak
René en Maaike Kruijer – Knotwilg
Jan en Thea Nota  – Hoogstamappel
Straat Roockershuys v.a. nr. 35 – Deze bewoners sponsoren zowel de 2e Treurwilg als een knotwilg.

Alle bomen in huidige park gesponsord!!

Onze oproep voor het adopteren van een boom is in goede aarde gevallen. Met sponstane reacties van veel bewoners in Tuitjenhorn. Ook hele straten en enkele bedrijven hebben zich gemeld. Bekijk de boomplaatjes op het park. Waarop ook soms een boodschap van zeer persoonlijke aard te lezen is. Mooi, dat daar op deze manier in kan worden voorzien.

Park krijgt veel steun van royale sponsoren

Vanaf de eerste promotie-aktie in oktober 2014 krijgt de werkgroep veel steun van particuliere én zakelijke sponsoren.

Door winkels en bedrijven zijn toen voor onze parkloterij voldoende aantrekkelijke prijzen beschikbaar gesteld.  Zie deze aktiepagina.

adv-p1
adv.-p2

Andere bedrijven die ons financieel ondersteund hebben zijn o.a.

Bejo Zaden Warmenhuizen, EDS Holding Tuitjenhorn, Dekker Bouw Bergen, Wooncompagnie Schagen, Tuin van Heden Mirjam Bontje en APT-at-work administraties Tuitjenhorn. Recent voegden zich daar nog bij: Rabobank Alkmaar, Mats Blom hovenier Tuitjenhorn en Bemo Rail Warmenhuizen.

[vc_posts_grid loop=”size:3|order_by:date|order:DESC” grid_columns_count=”3″ grid_layout=”image|link_post,title|no_link,text|excerpt” grid_thumb_size=”full”]