home

Goed nieuws van het Roockershuyspark

Het College van de Gemeente Schagen heeft ingestemd met het ontwerp en de begroting voor uitbreiding van het huidige park. Een nieuw concept op het  aangrenzende perceel. Samen met de afdeling ‘Groen’ van de gemeente Schagen in goede harmonie ontwikkeld. Als ook de Raad er 17 december mee accoord gaat, zal de vereniging – mede gestoeld op het dan definitief bekende budget – haar plannen nader toelichten. Zie verder onderstaand persbericht van de Gemeente Schagen en het ontwerp van Tuin van Heden. We hopen van harte- na een positieve stemming half december in de Raad – in 2020 verder met dit mooie plan aan de slag te kunnen gaan!!

Projectteam Roockershuyspark
Menno Wit – Mirjam Bontje – Jan van Musscher

Persbericht Gemeente Schagen – Datum: 13 november 2019

Schager College steunt uitbreiding groen in Tuitjenhorn

Op 17 december neemt de gemeenteraad een besluit over een nieuw park. Naast het Roockershuyspark in Tuitjenhorn komt een nieuw park. Het Roockershuyspark is ontworpen en aangelegd door vrijwilligers en zij doen ook het onderhoud. Vanaf december 2016 werkten zij aan nieuwe plannen. “Door het nieuwe plan ontstaat één van de mooiste parken van gemeente Schagen,” aldus Hans Heddes. “Het nieuwe plan past binnen onze ambitie om te vergroenen; meer bomen, meer bloemen, kortom meer groen.”

Ontwerp

Samen met parkontwerpster Mirjam Bontje hebben de vrijwilligers goed gekeken naar biodiversiteit. In het ontwerp is rekening gehouden met insecten en bijen, maar ook naar verschillende boomsoorten. “De aanplant van bollen, vaste planten en struiken zijn ideaal voor het behoud van insecten en bijen,” licht vrijwilliger Jan van Musscher toe. “We planten ook veel bomen. Zo komen er op drie plekken een groep oude fruitbomenrassen bij elkaar te staan.” Doordat het ontwerp is afgestemd op de ambities van de gemeente wordt een deel van de kosten gedekt uit de ‘groene’ investeringsprogramma’s ‘Schagen Groeit Door!’ en ‘Bollen en Bijen’.

Allure

Rondom het nieuwe park komt een waterloop die speels kronkelend de natuurlijke afscheiding vormt tussen het park en de tuinen. Hierdoor wordt het park straks een eiland. Het is voor iedereen te gebruiken en bedoeld voor alle de dorpen in de buurt. “Bij de aanleg van de paden gebruiken we een soort halfverharding die goed toegankelijk is voor mindervaliden,“ legt Jan van Musscher uit.

Vervolg

Besluit de gemeenteraad in december om de grond beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het park, dan wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Naar verwachting kan dan half 2020 de schop in de grond. Wethouder Hans Heddes; “Dit park staat voor veel ambities van dit college; succesvolle participatie, meer groen, duurzaamheid en een ontmoetingsplek voor de inwoners van de gemeente.”

Word donateur/lid en steun ons! 

Clusiuscollege, Tuin van Heden en Hoogheemraadschap

Zo is het ooit begonnen..

Bij de bouw van de woonwijk Tuitjenhorn-Oost is destijds ook ’n flinke strook grond bestemd als park. Dankzij het initiatief van een groep bewoners en de Dorpsraad is er een gedurfd plan ontworpen. Een brede werkgroep is vanaf begin 2014 enthousiast aan de slag om het fraaie ontwerp van Tuin van Heden (Mirjam Bontje) te realiseren.

Clusius College en Hoogheemraadschap in een hoofdrol

De Leerlingen van het Clusius College in Schagen hebben, samen met het Hoogheemraadschap, heel veel grondwerk verzet. Allereerst voor ’n ecologische oever langs het brede water. Die grond is benut om hier en daar een bescheiden verhoging in het vlakke land te doen verrijzen. Zoals de ‘fruitheuvel’  bij het Kalverdijkerlaantje. En de ‘speelheuvel’, die ook het vertrekpunt wordt van een kabelbaan voor onze jeugdige parkbezoekers.

 

Kabelbaan en Jeu de Boules baan

De kabelbaan is een groot succes en wordt druk gebruikt. En op de Jeu-de-Boules baan zijn soms hele families aktief met de ‘bulls’.

Volleybalveld door iedereen te gebruiken

Mail naar info@roockershuyspark.nl als je het net plus een bal wilt lenen. Of bel Jan van Musscher via 391878. Eigen net ophangen mag ook.

Zitbanken door Midgard dankzij Rabobank en Tuin van Heden

De zitbanken worden gesponsord door Rabobank Alkmaar. En geproduceerd in een originele uitvoering door bewoners van Midgard. Begeleid door parkontwerpster Mirjam Bontje van Tuin van Heden.

Bomen planten

Het gras zaaien

De schildersclub

Landschap Noord-Holland

Door samen met het Landschap Noord-Holland de keuze van de aanplant af te stemmen, gaat deze straks ook vriendelijk uitpakken voor de bijen. Een onderhand zeer bedreigde soort. Hierdoor kon het Landschap haar subsidie verhogen: ’n win-win oplossing.

Informatief parkbord

Bj de ingang bij ’t Skuitje treft u een kleurrijk parkbord. Met het complete parkontwerp van Tuin van Heden – Mirjam Bontje, aangevuld met afbeeldingen van alle bomen. Die Mirjam zelf heeft getekend ‘in hun winterkleed’, dus met duidelijke structuur. Fraaie illustraties van blad of bloem plus ’n korte tekst completeren per boom de totale indruk. Een leerzaam voorproefje…!

Boomsponsors melden zich spontaan

Straat Roockershuys nrs. 6-8-10: Gezamenlijk een Zwarte els.
Tineke en Johan Koenis, Tuitjenhorn: een Knotwilg. Samen met hun kleindochters Melissa, Isabel en Valerie.
Tandarts Frank Groeneweg, Tuitjenhorn: de Hollandse iep.
Karin Plak-Braas Tuitjenhorn: een Spaanse aak.
Ter nagedachtenis aan haar vader Cor Braas.
Per, Monique, Floor, Joep en Pim Groenland, een Knotwilg.
Sonja, Arne en Per Blaauw: een Knotwilg.
Jelle, Renée en Jan Beemsterboer: Hoogstam perenboom.  Veronique, Beau en Laurens Konijn: Esdoorn.  Tony, Marike, Teun, Renske en Zeeger Schoorl: Knotwilg. Frits Bakker en Manon Kroes: Knotwilg. Anja Broersen: Knotwilg. Adrie Klijbroek en vrienden: Knotwilg. De Lepelaar: Knotwilg. De 4 zusters Boerdijk: Knotwilg. Peter en Carry Bruin: Winterlinde. Jan en Freddy Bontje: Zwarte els. Kitty Karsten: Zwarte els. Anonieme sponsor: Hoogstam perenboom. Jan en Fiene Raven: Knotwilg. Ron en Marjanne Janssen: Knotwilg. Maryse Lierens-Koenis: Knotwilg. Margriet Tijm-Carnas: twee knotwilgen. Lucia Wolters: Knotwilg.Ton en Marian van Brederod: Knotwilg. Joop en Marianne Hoogenboom: Knotwilg. Marie Hof-Klijbroek: Knotwilg. Marc en Anita Masteling: Knotwilg. John en Netty Bruins: Knotwilg.Bewoners Porta Vista –  Treurwilg en Hoogstamappel
Bewoners Mosterdpot – Knotwilg en Hoogstamappel
Maurice Kruijer en Marieke Wisse –  Spaanse aak
Mats Blom Hovenier – schenking Koningslinde en Esdoorn
Bemo Rail – Hoogstamappel
Gebr. Tesselaar Timmerwerken – Walnootboom
Sjaak en Anneke Kruijer – Spaanse aak
René en Maaike Kruijer – Knotwilg
Jan en Thea Nota  – Hoogstamappel
Straat Roockershuys v.a. nr. 35 – Deze bewoners sponsoren zowel de 2e Treurwilg als een knotwilg.

Alle bomen in huidige park gesponsord!!

Onze oproep voor het adopteren van een boom is in goede aarde gevallen. Met sponstane reacties van veel bewoners in Tuitjenhorn. Ook hele straten en enkele bedrijven hebben zich gemeld. Bekijk de boomplaatjes op het park. Waarop ook soms een boodschap van zeer persoonlijke aard te lezen is. Mooi, dat daar op deze manier in kan worden voorzien.

Park krijgt veel steun van royale sponsoren

Vanaf de eerste promotie-aktie in oktober 2014 krijgt de werkgroep veel steun van particuliere én zakelijke sponsoren.

Door winkels en bedrijven zijn toen voor onze parkloterij voldoende aantrekkelijke prijzen beschikbaar gesteld.  Zie deze aktiepagina.

Andere bedrijven die ons financieel ondersteund hebben zijn o.a.

Bejo Zaden Warmenhuizen, EDS Holding Tuitjenhorn, Dekker Bouw Bergen, Wooncompagnie Schagen, Tuin van Heden Mirjam Bontje en APT-at-work administraties Tuitjenhorn. Recent voegden zich daar nog bij: Rabobank Alkmaar, Mats Blom hovenier Tuitjenhorn en Bemo Rail Warmenhuizen.