Zaaien van gras en bloemen

Zaaikaart
Zaaikaart van Mirjam Bontje

Aan de binnenzijde van het park wordt traaggroeiend gras gezaaid.

Na de winter worden de delen die met Tubbingermengsel staan ingetekend zaaiklaar gemaakt en hiermee ingezaaid.

Zowel het werkpad aan de overzijde van het water, als een strook van c.a. 2 meter langs de paden, wordt eveneens ingezaaid met traaggroeiend gras.

Langs de waterkanten komen de bloemrijke grasmengsels .
G2 mengsel is een twee- en meerjarige bloemenmengsel voor een bloemrijk grasland.
G3 mengsel is een bloemenmengsel voor natte tot vochtige grond.

Gemeente Schagen werkt samen met Landschap-Noordholland om meer natuurlijke oevers te realiseren. Een leuk stuk hierover staat op de site van het Landschap:
samenwerking-met-gemeente-geeft-schagen-steeds-meer-kleur.