Home nieuw

Laatste nieuwtjes ...

Uitbreiding gaat van start

De aanleg gaat mogelijk dit najaar nog van start. Er is er door het Roockershuyspark heel veel werk verzet.

Ondersteund door diverse medewerkers van de gemeente Schagen, die het plan kundig hebben begeleid richting een professionele uitvoering. Het basis-ontwerp van Tuin van Heden is door Smit Groendavies uit Schagen professioneel uitgewerkt tot de voor de aannemers vereiste technisch tekening, zie boven. Hele terrein ingezaaid met bloemrijk mengsel

Om het onkruid te weren en ook als grondverbeteraar heeft de gem. Schagen begin juli éénjarige bloemrijk mengsel gezaaid. Dat in september een fraai kleurenpalet zal laten zien. ..!

Gemeente Schagen maakt uitbreiding mogelijk

In december 2019 hebben het College en de Gemeenteraad van Schagen het plan voor de uitbreiding goedgekeurd. En een budget beschikbaar gesteld. Daarna werd de vereniging verder op weg geholpen door de gemeentelijke beleidsmedewerkers Anne Dillon en Bas Slijkerman. Het projectteam van de vereniging Roockershuyspark werd gevormd  door Mirjam Bontje, Menno Wit, Menno Ligthart en Jan van Musscher.

Fonds zonneparken en ondernemer Jan Pronk

Bijdrage van “De Dijken” voor Zonneparkfonds gemeente Schagen.

Op 22 juli stortte Jan Pronk van Zonnepark de Dijken een bijdrage van € 98.000,- in het Zonneparkfonds van de gemeente Schagen. Wethouder Jelle Beemsterboer ontving de bijdrage en gaf deze door aan Henk van Zanten en Jolijn van Dijk van de Schager Uitdaging. Zij beheren het Zonneparkfonds gemeente Schagen.
Het Zonneparkfonds ondersteunt projecten en initatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, circulaire economie of vergroening in de omgeving van een zonnepark. Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie en oplevering van Zonnepark de Dijken in Tuitjenhorn. Wethouder Jelle Beemsterboer: ”Mooi dat het zonnepark niet alleen bijdraagt aan de verduurzaming van de energiebehoefte, maar ook aan belangrijke maatschappelijk doelen”.

Zonnepark de Dijken Tuitjenhorn
Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van het zonnepark. Het park krijgt een omvang van 13,5 MW. Er komen 30.000 zonnepanelen te liggen. Hierbij komt de CO2 besparing op 8.450.000 kg co2, wat gelijk staat aan 282.000 geplante bomen. Het aantal huishoudens dat voorzien wordt van groene stroom komt daarmee op 4200.

Eerste bijdrage voor Vereniging Roockershuyspark
Vereniging Roockershuyspark ontving een eerste bijdrage vanuit het Zonneparkfonds. De vereniging heeft een toezegging van € 20.000,- ontvangen voor de uitbreiding van het park. Deze aanvraag is tijdens de eerste aanvraagronde in maart geaccepteerd. Menno Wit en Jan van Musscher van Vereniging Roockershuyspark namen de cheque in ontvangst.

Ook een aanvraag indienen bij het Zonneparkfonds?
“Met deze storting van Jan Pronk van Zonnepark de Dijken zit er een prachtig bedrag in het fonds, waarmee bijzondere projecten gerealiseerd kunnen worden. Het mooie aan dit fonds is dat het heel laagdrempelig is om een aanvraag in te dienen. Iedere bewoner, instelling, vereniging, stichting, school en bedrijf uit de gemeente Schagen kan een aanvraag indienen. Heb jij een goed idee om op een duurzame manier energie op te wekken of juist te besparen? Of een plan gericht op vergroening van de leefomgeving of circulaire economie? Heb jij altijd al een moes- of pluktuin willen beginnen waar de hele buurt van kan genieten? Heb jij een idee voor het hergebruik van materialen? Of wil jij een oplaadpunt of zonnepaneel bij de sportvereniging om zo de leden van eigen stroom te voorzien? Geen duurzaam idee is te gek”, aldus Jolijn van Dijk van de Schager Uitdaging.

De initiatieven moeten een maatschappelijk doel in de omgeving van het zonnepark hebben, aansluiten bij de doelstellingen van het fonds en voldoen aan de fondscriteria. Het fonds kent per jaar twee aanvraagrondes. Op dit moment kunnen er aanvragen ingediend worden tot 4 oktober 2021. Meer info over het fonds, de procedure, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op: https://www.schageruitdaging.nl/zonnepark-fonds/. Een commissie bestaande uit bestuursleden van de Schager Uitdaging en gemeente Schagen beoordelen de aanvragen.

Sponsoring via Smit Groenadvies en de Dorpsraad

Eind 2019 betrok Smit Groenadvies een nieuwe vestiging in Schagen. De gasten op de openingsreceptie werd gevraagd hun waardering via een bijdrage voor het Roockershuyspark kenbaar te maken. De opbrengst is door Smit afgerond naar het bedrag van € 3.000,- . De Dorpsraad van Tuitjenhorn maakte eerder ook al € 5.000,- over, in principe bestemd voor het plaatsen van speeltoestellen.

Verdiepen persleiding en nieuwe brug

Als eerste gaat het Hoogheemraadschap een rioolpersleiding verdiepen. Dat is nodig om nieuwe waterloop met de brede sloot met het water langs De Zeelt te kunnen verbinden. Samen met een nieuwe brug in het fietspad aan de oostzijde, zorgt dit voor een gesloten watercirkel rondom het hele park.

Verharde wandelpaden

Over het gehele park, dus ook op het oude deel, wordt een goed begaanbaar wandelpad aangelegd. Afgewerkt met een dikke, vochtdoorlatende leemlaag. Een vlakke afwerking, die niet alleen rolstoelvriendelijk is, maar ook onkruid weert.

Ecologische oevers en bijenlint

De nieuwe waterloop vormt een natuurlijke grens met de bewonerstuinen van het  Kalverdijkerlaantje en Kerkbuurt. Aan beide zijden van dit water komen brede, schuin aflopende ecologische oevers.

Aan de Kerbuurtzijde van het water loopt straks een werkpad voor het onderhoud. Aan de parkzijde komt een zgn. ‘bijenlint’: Een strook met speciale, bloemrijke begroeïng. Als ideale leefomgeving bijen en andere insecten, ideaal voor de bevordering van de biodiversiteit. 

Groenaanplant in etappes

In totaal worden er zo’n 470 bomen geplant. Naast circa 120 ‘gewone bomen’ ook nog 350 fruitbomen, in 3 speels gebogen plantperken. Appel- , peren- en pruimenbomen. Van fruitrassen, die ook vroeger hier volop werden gekweekt. Geselecteerd door de Pomologische Vereniging Noord-Holland.

Bomen voor een beter klimaat

De bomenkeuze is afgestemd op soorten, die hier goed kunnen overleven. Waarbij ook het planten in speciale ‘bomengrond’ gaat helpen. Extra werk voor de vrijwilligers van het Roockershuyspark. Dit zijn de boomsoorten, die geplant gaan worden. Verdeeld over het oude en het nieuwe park.

Spaanse aak – Acer campestre
Zwarte els – Alnus glutinos Imperialis
Amerikaanse krentenboom – Amelanchier lamarckii
Kleine haagbeuk – Carpinus betulis
Grote haagbeuk – Carpinus betulis fastigata
Knotwilg – Salix alba Germesina
Gele treurwilg – Salix sepulcralis chrysoma
Hongaarse pluimes – Fraxinus Ornus Meczek
Veldesdoorn – Acer campestre Red Shine
Winterlinde – Tilia cordata Greenspire

Extra fruitbomen in het huidige park

Zoetzure apel – Malus alkemene
Handappel – Malus elstar halfstam
Grote handpeer – Pyrus conference
Stoofpeer – Pyrus Gieser Wildeman

Help de vereniging… sponsor een fruitboom!

Lees alles over de typische kenmerken van de 24 originele oudhollandse fruitrassen, die geplant worden in drie halfronde plantperken op het nieuwe park.

Na subsidies voor de aanschaf van de bomen, rest het Roockershuyspark nog veel kosten. Zoals voor het planten en het onderhoud en altijd later te vervangen bomen. Daarom start er per direct een sponsoraktie. Doe mee en help de vereniging bij het beheer van dit prachtige park: ‘de Groene Long van Tuitjenhorn’.

Doe mee, bijdrage al vanaf € 20,-

Klik op de link naar het inhaak-formulier en meldt je aan als boomsponsor. Dat kost je slechts éénmalig een redelijk bedrag: € 20,- per boom.

Als je geen bezwaar hebt, vermelden we jouw naam op de website op de lijst van  ‘fruitboomsponsors’. Inclusief het aantal bomen, dat je sponsort. Maar ook met de  sponsoring van één boom help je ons al op weg..!

Profiteren van biologisch gekweekt parkfruit

Na enkele jaren kunnen we fruit plukken. Dat gaan vrijwilligers van de vereniging doen. Die, samen met alle sponsors, als eerste de kans krijgen appels, peren en pruimen te kopen. Parkfruit dat met veel zorg en zonder bestrijdingsmiddelen is gerijpt. Maar…nog even geduld…

Ja, ik doe mee

De kosten ad € 20,- per boom worden binnen 2 weken door mij betaald door overmaking via de bank naar:                   

Vereniging Roockershuyspark
rekeningnr. NL13 RABO 0184 8963 71

kosten totaal €

POM-fruitbomen type en pluktijd

plantperk 7a

appels

1 Schagerrood
Prima lichtzure handappel. Oeroud Schager ras.
Pluktijd: oktober-november.

3 Notarisappel
Vrij grote, ovale handappel met goede smaak.
Pluktijd: eind september.

4 Sterappel
Van ouds bekende kleine rode, zachtzure handappel.
Pluktijd: oktober-november.

6 Yellow Transparent
Middelgrote en vrij zure hand/moesappel.
Pluktijd: eind juli-begin augustus.

9 Bramley’s seedling
Grauwgroene platronde moesappel.
Pluktijd: oktober

peren

11 Kruidenierspeer
Vroege vrij kleine hand/stoofpeer met goede smaak. Pluktijd juli-augustus.

14 Noordhollandse Suikerpeer
Vroege handpeer.
Pluktijd: augustus-september

15 Schager Maagd
Grote ‘Saffraan’-handpeer met zeer aromatische smaak.
Pluktijd: begin september, kort houdbaar.

16 Jut
Zeer oud ras. Kleine, donkergroene stoofpeer. Saprijk vruchtvlees met
bijzonder aroma, dus ideaal voor perensap.
Pluktijd: half september.

19 Tesselaar
Vroege stoofpeer, die soms al aan de boom geel kleurt.
Pluktijd: september

pruimen

21 Ontario
Grote groengele pruim met goede smaak. Oorspronkelijk een Amerikaans ras. Lekker sappig en zoet.
Pluktijd: vanaf half juli.

24 Anna Späth
Grote paarsrode pruim met losse pit. Oorsprong Hongarije.
Pluktijd: september-oktober.

plantperk 7b

appels

2 Uitgeester
Zoet Hand/moesappel. Direct als ‘kookappel’ te bebruiken, later
na de nodige ligtijd ook geschikt als handappel.
Pluktijd: oktober.

7 Stark’s Earliest
Vroege zachtzure handappel.
Pluktijd: begin september.

10 Rode Boskoop
De bekende Goudreinette. Grote moesappel,
ideaal voor het bakken van een appeltaart…
Pluktijd: eind september.

peren

12 Doyenne du Comice
Vrij grote geelbruine handpeer met goede smaak.
Pluktijd: eind september-begin oktober.

17 Winterrietpeer
Grote bruine roodkokende stoofpeer.
Pluktjd: oktober.

pruimen

20 Opal blauw
Paarsrode zoete pruim.
Pluktijd: eind juli-begin augustus.

22 Reine Claude Verte
Groengele heerlijk zoete pruim.
Pluktijd: augustus

plantperk 7c

appels

5 Alkmene
Zachtzure harde handappel.
Pluktijd: begin september.

8 Karmijn de Sonnaville
Grote karmijnrode hand/moesappel.
Pluktijd: september-oktober. Na de pluk enige tijd laten narijpen.

peren

13 Triumphe de Vienne
Zeer grote, zoete sappige handpeer.
Pluktijd: september-oktober.

18 Zoete Brederode
Heerlijk zoete korrilige stoofpeer.
Pluktijd: november

pruimen

23 Victoria rood
Vrij grote langwerpige rode pruim .
Pluktijd: eind augustus

Waar staat je boom?