Plan Kerkbuurt met schapenweide

Mogelijk wordt de ruimte direct achter de tuinen van Kerkbuurt anders ingericht. Door grondaankoop, waarvoor nog overeenstemming moet worden bereikt, zou daar ook een eigen schapenweide kunnen komen. Zie het gearceerde deel. Met deze variant komen zowel de nieuwe sloot als het pad zuidelijker te liggen.